Skolerute 2022/23

IKS skolestyre har vedtatt å bruke Trøndelag fylkeskommune sin skolerute for skoleåret 22/23, men samtidig bemerket at det kan komme noen mindre endringer underveis.