Om skolen

Innherred Kristne Skole er en kristen 10-årig grunnskole i Inderøy kommune, godkjent etter friskoleloven, og har også statsstøtte. Skolen er lokalisert i naturskjønne omgivelser i Framverran, i Inderøy Kommune. Vi er et alternativ til den offentlige skolen, og vår skole vil hjelpe foreldrene med å gi barna en kristen oppdragelse. Elevene vil også få en god allmenndannelse og faglig opplæring.  IKS er en fådelt skole godkjent for inntil 40 elever. Skoleåret 2021/22 har skolen 15 elever.

Formål, grunnlag og kristent ståsted for skolen:

Er beskrevet i vedtektene til Innherred Kristne Skole. De ligger i mappen Informasjon på menylinjen til skolens hjemmeside.