Skolepenger

Driften av Innherred Kristne Skole finansieres med statsstøtte, frivillige gaver og foreldre-betaling. Foreldrebetalingen er for tiden

Kr 600 pr. mnd. for en elev
Kr 1000 pr. mnd. for 2 elever
Kr 1200 pr. mnd. for 3 elever eller flere i en søskenflokk

Vi er takknemlige for alle som vil bidra med gaver. Takk også til de som vil stå med oss i bønn og dugnadsinnsats for skolen.

Gaver kan sendes til:
Bankkonto 4484.13.04931

Takk for støtten !