Elevopptak og søknadsskjema

IKS er en fådelt skole godkjent for inntil 40 elever.

Søknadsfrist for opptak av nye elever er 1. desember året før skolestart. De som søker etter fristen, vil bli tatt opp fortløpende dersom det er plass.  

Søknadsskjema (klikk her)