Skolerute 2022/23

IKS skolestyre har vedtatt å bruke Trøndelag fylkeskommune sin skolerute for skoleåret 22/23, men samtidig bemerket at det kan komme noen mindre endringer underveis. 

 

Skolepenger

Driften av Innherred Kristne Skole finansieres med statsstøtte, frivillige gaver og foreldre-betaling. Foreldrebetalingen er for tiden

Kr 600 pr. mnd. for en elev
Kr 1000 pr. mnd. for 2 elever
Kr 1200 pr. mnd. for 3 elever eller flere i en søskenflokk

Vi er takknemlige for alle som vil bidra med gaver. Takk også til de som vil stå med oss i bønn og dugnadsinnsats for skolen.

Gaver kan sendes til:
Bankkonto 4484.13.04931

Takk for støtten !

Ordensregler

Her finner du skolens ordensreglement:

Ordensreglement (klikk her)

Elevopptak og søknadsskjema

IKS er en fådelt skole godkjent for inntil 40 elever.

Søknadsfrist for opptak av nye elever er 1. desember året før skolestart. De som søker etter fristen, vil bli tatt opp fortløpende dersom det er plass.  

Søknadsskjema (klikk her)

Inntaksreglement

Her finner du skolens inntaksreglement:

Inntaksreglement (Klikk her)

Vedtekter

Her finner du skolens vedtekter:

Vedtekter (klikk her)